سرور ابری هتزنر از لوکیشن های آلمان ، فنلاند ، آمریکا کرک ، اسکن ، دیداس ، فیشینگ و ... بر روی این سرور ها ممنوع میباشد!

  بخش ها

  عملیات

پلن CX11
شروع از 210,000 تومان ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده ۱ هسته Intel
 • هارد 20 گیگابایت NVMe
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند
پلن CX21
شروع از 295,000 تومان ماهانه
 • رم ۴۰۹۶ مگابایت
 • پردازنده 2 هسته Intel
 • هارد ۴0 گیگابایت NVMe
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند
پلن CX31
شروع از 535,000 تومان ماهانه
 • رم ۸۱۹۲ مگابایت
 • پردازنده 2 هسته Intel
 • هارد ۸0 گیگابایت NVMe
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند
پلن CPX11
شروع از 240,000 تومان ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته AMD
 • هارد 40 گیگابایت NVMe
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
پلن CPX21
شروع از 420,000 تومان ماهانه
 • رم ۴۰۹۶ مگابایت
 • پردازنده ۳ هسته AMD
 • هارد 80 گیگابایت NVMe
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
پلن CPX31
شروع از 750,000 تومان ماهانه
 • رم ۸۱۹۲ مگابایت
 • پردازنده ۴ هسته AMD
 • هارد 1۶0 گیگابایت NVMe
 • ترافیک 20 ترابایت
 • پورت 10 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا