بخش ها

  عملیات

پلن ۱ (IR-VPS-1)
شروع از 60,000 تومان ماهانه
 • رم ۱۰۲۴ مگابایت
 • پردازنده ۱ هسته
 • هارد ۲۰ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۲ (IR-VPS-2)
شروع از 90,000 تومان ماهانه
 • رم ۲۰۴۸ مگابایت
 • پردازنده ۱ هسته
 • هارد ۲۵ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۳ (IR-VPS-3)
شروع از 140,000 تومان ماهانه
 • رم ۳۰۷۲ مگابایت
 • پردازنده ۲ هسته
 • هارد ۳۰ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۴ (IR-VPS-4)
شروع از 170,000 تومان ماهانه
 • رم ۴۰۹۶ مگابایت
 • پردازنده ۲ هسته
 • هارد ۳۵ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۵ (IR-VPS-5)
شروع از 250,000 تومان ماهانه
 • رم ۶۱۴۴ مگابایت
 • پردازنده ۳ هسته
 • هارد ۴۰ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • لوکیشن ایران - قم
پلن ۶ (IR-VPS-6)
شروع از 330,000 تومان ماهانه
 • رم ۸۱۹۲ مگابایت
 • پردازنده ۴ هسته
 • هارد ۴۵ گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم ۹۹%
 • دیداس پروتکشن
 • لوکیشن ایران - قم